Înscriere

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA GRĂDINIŢA:

 1. Fişa de înscriere ( se obţine de la grădiniţă);
 2. Fişa de consultaţii medicale ( se obţine de la grădiniţă);
 3. Contractul de prestări - servicii ( se obţine de la grădiniţă);
 4. Copie după CI / paşaportul părintelui / tutorelui;
 5. O listă cu două nume, numere de telefon şi copii după Cartea de identitate a două persoane (bunici, rude, prieteni, etc.) autorizate să preia copilul din grădiniţă . Pentru siguranţa copilului dvs., personalul nostru nu va permite nici unei alte persoane sa viziteze sau să preia copilul din grădiniţă, indiferent de motivul invocat;
 6. Fişa de evaluare de la grădiniţa/ creşa frecventată anterior (după caz);
 7. Copie după certificatul de naştere al copilului;
 8. Buletinele de analiză solicitate de cabinetul medical pentru copil şi adeverințe medicale de la medicul de familie din care să rezulte faptul că ambii parinți sunt clinic sănătoși;
 9. aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate cu vaccinările la zi al copilului.;
 10. adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate conform prevederilor Ordinului comun nr.1002 MS/5057 MECȘ/2015;

Veţi fi anunţaţi telefonic dacă cererea dvs. de înscriere a fost sau nu aprobată. În cazul unui răspuns afirmativ, aveţi 3 zile pentru a achita taxa de înscriere. Aceasta taxă se va restitui la sfârșitul perioadei contractuale sau se va compensa cu eventualele sume restante înregistrate la sfârșitul acestei perioade.

Conducerea grădiniţei nu poate garanta locul dvs. dacă această taxă nu este achitată în trei zile de la data depunerii cererii. Locurile libere vor fi ocupate strict în funcţie de ordinea în care sunt primite cererile de înscriere. În situaţia în care toate locurile sunt ocupate vă puteţi înscrie pe lista de aşteptare.

Există de asemenea posibilitatea de a vă înscrie anticipat copiii pentru următorii ani. În cazul în care taxa de şcolarizare se achită integral pentru tot anul şcolar, se acordă o reducere de 10%.

Taxele se achită la secretariatul grădiniţei (unde se eliberează factură şi chitanţă) în perioada:
Taxă de școlarizare - 15-30 a fiecărei luni pentru luna următoare.
Taxă pentru masă - 15-30 a lunii în curs pentru luna anterioară.ANALIZE MEDICALE NECESARE LA INTRAREA ÎN COLECTIVITATE (OBLIGATORII):

 1. Pentru copil:
  • aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate cu vaccinările la zi al copilului.;
  • adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate conform prevederilor Ordinului comun nr.1002 MS/5057 MECȘ/2015
 2. Pentru ambii părinţi: adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte faptul că sunt clinic sănătoși;


REGULAMENT:

 1. la intrarea în colectivitate, părinţii vor depune la cabinetul medical:
  • fişa medicală;
  • buletinele pentru analizele cerute;
  • copie după carnetul de vaccinări.
 2. părinţii au obligaţia să semnaleze imediat la cabinetul medical problemele legate de sănătatea copiilor (alergii, intoleranţe la alimente, etc.);
 3. nu este permis accesul în grădiniţă al copiilor care se află sub tratament cu antibiotice. Pentru administrarea altor tratamente medicamentoase se va contacta asistenta medicală;
 4. nu este permis accesul în grădiniţă al copiilor care prezintă: febră, scaune diareice, vărsături sau erupţii cutanate;
 5. părinţii copiilor care absentează mai mult de 3 zile consecutiv, sunt obligaţi să prezinte la re-intrarea în colectivitate, un aviz epidemiologic, indiferent de motivul absentării;
 6. părinţii sunt obligaţi să anunţe cabinetul medical despre apariţia unei boli contagioase în familie (dacă există diagnostic medical cert);
 7. dacă la triajul epidemiologic sau pe parcursul zilei, asistenta medicală constată apariţia unor simptome de boală la un copil, părinţii vor fi contactaţi telefonic şi chemaţi pentru a-l prelua (în acest timp copilul va fi izolat în cabinetul medical, până la sosirea acestora);
 8. cabinetul medical va anunţa imediat apariţia unor epidemii în cadrul colectivităţii grădiniţei.