Pentru părinți / noutăți

Program "SUMMER SCHOOL" – ȘCOALA DE VARĂ

Luni – Vineri: 07:30 – 14:00
Luni – Vineri: 07:30 – 18:00

Pentru rezervări loc, sunați la secretariatul grădiniței cu minimum 48h înainte.


Plata iulie și august

Taxa de şcolarizare aferentă lunilor iulie şi august poate fi achitată de către beneficiar în funcţie de numărul de zile lucrătoare în care copilul a frecventat grădiniţa.
În această situaţie taxa lunară datorată de către beneficiar, se va împărţi la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar taxa zilnică rezultată va fi datorată în funcţie de numărul de zile în care copilul a fost prezent în grădiniţă. Pentru a putea beneficia de această opţiune beneficiarul se obligă să anunţe în scris prestatorul, pe parcursul lunii mai, cu privire la intenţia de a opta pentru plata cu ziua pentru lunile iulie şi august.


Plata integrală

În cazul în care taxa de şcolarizare se achită integral pentru tot anul şcolar, se acordă o reducere de 10%.


Activitatea de consiliere

Planificarea intervalelor orare în care se vor desfăşura de către cadrele didactice activităţile de consiliere/consultaţii cu părinţii.

NR. GRUPA NUMELE CADRELOR DIDACTICE ZIUA/INTERVALE ORARE
1 Mică „A” Negrău Elena
Petrescu Alina
luni
13:00 -14:00
2 Mică „B” Petre Liana
Popa Alicia
luni
13:00 -14:00
3  Mică Popovici Nicoleta
Roșca Ioana
marți
13:00 -14:00
4 Mijlocie Bogdan Ianki Monica
Klein Andreia
Marți
13:00 -14:00
 5 Mare „A” Bistran Mihaela
Flore Adina
miercuri
13:00 -14:00
6 Mare „B” Hus Ramona
Oșvat Laura
joi
13:00 -14:00
7 Mare „C” Olău Ramona
Pituț Mariana
vineri
13:00 -14:00